Energie van moeder natuur

Een warmtepomp is een energiezuinig alternatief voor de traditionelen CV Installatie en werkt volgens hetzelfde principe als een koelkast maar dan in de omgekeerde richting. Warmtepompen zijn er ten behoeve van vele opstellingen. Altijd gaat het om het duurzaam winnen van energie (warmte) uit de bodem, uit de lucht of uit water met de bedoeling de woning te verwarmen.

Installaties met een warmtepomp zijn doorgaans complex en de mogelijkheden zijn sterk afhankelijk van de situatie. Verwarming met een warmtepompinstallatie lijkt duur, maar blijkt door de verschillende subsidies en premies toch aantrekkelijk. Ook is er weinig of geen onderhoud nodig en de warmtepomp installatie verbruikt zeer weinig energie.

Snepvangers installatiewerken heeft inmiddels  ervaring opgebouwd als het gaat over de installatie van warmtepompen. Wij hebben diverse projecten uitgevoerd in de particuliere markt.